De oude historie van de Puli

Het is geen verrassing om heden ten dage een overeenkomst te vinden tussen de puli's van vandaag en de honden van 8000 jaar geleden. Daar begint ook de historie van de puli. Met andere woorden, men gelooft dat de puli als huisdier werd gehouden, 2000 jaar voordat iedere andere basis werd gevormd voor alle honden die we nu kennen. Onderzoekers waren het er allemaal over eens, dat de puli met de Hongaren zijn meegekomen naar het huidige Hongarije.

De meeste onderzoekers volgden deze logica en we kunnen een hoop boeken en artikelen vinden over deze theorie. Hoe en waar de Hongaren en hun Puli's zijn geweest de laatste duizend jaar. Er zijn twee boeken van de vele die hierover geschreven zijn, waar ik u de namen toch niet van wil onthouden. De eerste is 'The Hungarian Sheepdog' geschreven door Felix Geza Buzzi uit 1915. De tweede is 'The Hungarian Sheepdog and the Foreign Relatives'(Amagyar Pasztorkutyak Es Axck Kulfoldi Rokonai), geschreven door Dr. Geyza Csaba Anghi uit 1936. Deze twee boeken alleen blinken uit in hun biografie van honderden publicaties van wetenschappers, alleen verschillen ze wat in detail. Somige wetenschappers geloven ook dat de Hongaren komen vanuit het Uralgebergte van West-Rusland. Dit geeft de grondslag van de geboorte van de Lhasa-Apso, Puli en de Tibetaanse Terrier in hun relatie. Maar ten oosten van de Ural en het Karpathiangebergte komen al deze theorieen uit op een dood spoor als het gaat over de Hongaarse natie en hun Puli's. Wetenschappers werkten een tijd samen en deze samenwerking had veel succes totdatde tweede wereldoorlog begon en de onderzoekers moesten stoppen.

Een Engelse, Duitse en een Fanse wetenschapper die een tijd lang samenwerkten kwamen uit in Mesoptamië (het centrum van het huidige Irak). Mesopotamië is opgebouwd uit materiaal van de Eufraad en de Tigris die na hun vereniging de naam Sjat el Arab dragen.Een Hongaarse geleerde ging na de tweede wereldoorlog verder met het onderzoeken van zijn natie. Hij ontdekte dat de Hongaarse taal meer dan tweeduizend Sumeriaanse woorden kende. Drie van die woorden kennen wij maar al te goed, de Puli, Komondor en de Kuvasz. Een zeer bekende Hongaarse onderzoeker, Dr. Sandor Palfaloy, verzamelde gegevens betreffende de 'Puli'. Met behulp van Dr. Fred Thardy's krant 'The Puli'. Dr. Fred Thardy vond zichzelf zo verwant met de Hongaarse natie en met de onderzoeken die hij beschreef als 'een vriendelijke maar moeilijke puzzel'. Samen met nog een andere wetenschapper kwam hij tot de conclusie dat de Puli ouder was dan 6000 jaar. Dr. Palfaloy's resultaten van deze onderzoeken zijn gepuliceerd in de maandelijkse uitgaven van de krant 'The Puli'. HIeronder een klein stukje van Dr. Palfaloy's ontdekkingen. In de jaren 1890 tot 1894 hield een Hongaarse archeoloog Graaf Jeno Zichy zich bezig met verschillende expeditie's naar verschillende delen van Rusland, zoekend naar Skieëtische steden. Op één van deze expeditie's aan de noordzijde van het Kaukasgebegt, in de buurt van Bagszar, vond Zichy meer dan honderd gebroken paardenbotten. In één van deze botten stond een inscriptie, '1 Puli 200 Kojly'. Na voorzichtig onderzoeken bleek dat het een gebroken bot was uit de tijd 2000 B.C. Geen museum was geïnteresseerd in dit stukje bot. Dus is het terechtgekomen in de prive collectie van Jeno Zichy.

In 1944 ontdekte Prof. Lechner dat deze inscriptie verwant was aan de oude Hongaarse schrijfwijze, maar dat deze inschriptie was gescheven in het Scythie's. Met deze wetenschap onderzocht hij het bot weer en vond de inscriptie 1 Puli 200 Kojly, 200 schapen. Het woord Kojly (schapen) wordt nog steeds gebruikt in het hoge gedeele van Hongarije. Zo ontdekte hij ook, dat er in die tijd een soort boekhouding werk bijgehouden en wel op deze manier. Er werden hazelnoten gebruikt, deze werden voorzien van een nummer, men brak een hazelnoot doormidden, 1 helft bleef bij de eigenaar van de schapen en de andere helft bleef bij de herder. De herder zorgde voor de schapen tijdens de zomermaanden. Wanneer de herder terugkeerde, na de zomer met de kudden, pasten ze de gebroken stukken hazelnoot en zo wisten de eigenaars welke schapen van hun waren. Gedurende een expeditie van 1896 tot 1899 door Duitse en Russische wetenschappers in de omgeving van Csigrin (wat nu de Russische steden Cherkassy en Kremencbug zijn), vonden ze een ongeopend graf. Toen zij dit graf openden, vonden ze een 4000 jaar oud skelet van een man van ongeveer 20 á 25 jaar oud. Naast de man lagen botten van een middelgrote hond. Er waren nog meer verschillende voorwerpen in het graf. Zo ook een stukje gepolijst bot met de inscriptie 'PULI'. In het stukje bot zat ook een klein gaatje, zodat het vermoedelijk als halsketting gebruikt was. Als u meer over deze expeditie wilt lezen, deze werden gepubliceerd door Friedhofe und Gaver im Alterman bij Altman Hertl Pavlok Zacharo Berlijn 1904'(pag 97 tot pag 124).

Ze hebben daar nog veel meer graven gevonden en daarbij ontdekten ze,dat de meeste waren begraven met gebruiksvoorwerpen zoals o.a. hun paard of boog, wat pijlen een drinknap en speren. Beter onderzocht is de geschiedenis van Hammurabi. Hammurabi was de Koning van het vroegere volk van Babylon, Zijn wetten en feesten zijn in stenen gegraveerd. Deze zijn ontdekt in 1902 onder de Acropolis (een Acropolis is de Burcht van een oude stad) van deze stukken staan delen in het Louvre Museum in Parijs, de rest staat in het Asmolean Museum in Bagdad (Irak). Na de geheimen van de inscripties's van deze monumenten, leren we dat vele Sumerische woorden gebruikt worden in het Hongaars zoals o.a. Sumerisch: Agg, Hongaars: Agg, Nederlands, Oud. Of Sumerisch: Saru, Hongaars: Saru, Nederlands: sandaal. Of woorden die een iets andere spelling hebben, maar wel hetzelfde uitgesproken worden. Sumerisch: Nab, Hongaars: Nap, Nederlands: Zon, of Summerisch: Nab Ur, Hongaars: Nap Ur, Nederlands: Zonnegod. In de relatie met de Puli, vonden wetenschappers twee verschillende inscriptie's in stenen van Koning Hammurabi. De eerste in kolomnummer XLII lijn 63 tot 66 hierin staat, 'Paard rende weg, Puli hielp me hem terug te halen'. Verder in de kolom staat, 'Zeg luid wie je bent, ,de Puli zal je bang maken, en ik zal hem kalmeren als je zaken eerlijk zijn. Sommige van deze kleitabletten zijn van 4000 jaar voor Christus.

In 1886 gingen wetenschappers van de Koninklijke Britse Academie, onder leiding van Sir. H.J. Mc Donald en Sir. A.C. Simon op expeditiee naar de omgeving en de stad Assur (het huidige Mosul in Irak). Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het boek 'Ruin City of Assur', Londen 1895. Daar zijn ook kleitabletten gevonden onder de tempel van de Zonne God en geschreven door een priester die de naam Zamoly droeg. Zamoly was de priester van de Zonne God van de Chuz mensen. Deze vereerden de Zonne God ongeveer 3000 jaar voor Christus. Op deze kleitabletten staan eenvoudige teksten, spreuken of tekeningen, zoals o.a. wanneer het windstil is, komt er storm. Een rode lucht geeft Zonne God haar zegen. Het woord Puli komt ook voor op deze kleitabletten en wel tweemaal. Als de Puli blaft, heeft hij altijd een reden. Door zijn haar heen, ziet de Puli verder en scherper dan jij. Met een andere expeditie naar de stad Ur zijn wederom kleitabletten gevonden, deze beschrijven twee familie's. De familie Kuth had 216 paarden en 8 Kuvasz, 167 koeien met 6 Komondors en 2 kuddes schapen, samen 620 stuks en 6 Puli's. De familie Bana had 72 paarden met 2 Kuvasz, 436 koeien met 6 Komondors en 2 Puli's en 840 schapen met 2 Komondors en 3 Puli's. Men vermoed dat het hier gaat om familietestamenten. Deze tabletten zijn te zien in het Nationaal Museum in Londen. Tabletnummer 307 en 863. Twee Duitse wetenschappers werkten samen in 1882 tot 1887 in de Ruïne van de stad Erdiu in Mesopotamie, daar vonden zij het graf van een tienjarig meisje Ildi. Ildi was de dochtr van de heerser Tarmogur (Ildi is nog steeds een populaire naam in Hongarije en is de afkorting van Ildiko). In deze graftombe vond men allerlei verschillende beeldjes van dieren, o.a. een koe, een poes, twee vogels een schaap en een hond. Het beeld van de hond staat in het Nationaal Museum van Bagdad en het beeld is een replica van de Puli zoals wij hem heden ten dage nog kennen. Alleen deze is 3900 jaar vor Christus gemaakt en is een witte Puli. Alles over deze expeditie kunt u terug vinden in het boek 'Martin Tellmann's Archaise Texts aus Ericu' gedrukt in Dresden 1894.

De oudste afbeelding van de Puli dateert van 6000 jaar voor Christus en is gevonden door de Franse Professor Maurice Espreax in de stad Boghazko. De kleitabletten die daar gevonden zijn liggen nu in het Anatolisch Museum in Turkije. Ook werd er alleen maar gesproken over lichtgekleurde honden bij de kudde's. Hiervoor is een logische verklaring. De honden moesten altijd onderscheiden kunnen worden van het wild (wolven, vossen en beren). Wild heeft altijd een schutkleur. Vandaar dat de herders licht gekleurde honden gebruikten. Daar komt ook nog bij dat licht gekleurde honden goed te zien waren in het donker. Later toen men zich ging vestigen op 'boerenhof, steden, etc', ging men donker gekleurde honden gebruiken, dit omdat men deze juist niet zag in het donker, dus als iemand kwaad in de zin had stond de hond in eenmaal voor hem.

Ik hoop jullie een klein beetje wijzer te hebben gemaakt in de Oude Historie van de Puli en met speciale dank aan Les Benis die mij heeft geholpen met dit stuk.

Terug naar overzicht